طرح های گرافیکی مرتبط با تبلیغات بایستی بر مبنای برند بوکی مشخص که برای تجارتی خاص تدارک دیده شده است ساخته شود تا بتواند کارآیی خود را نشان دهد.

در این مقاله، اشتباهات متداولی که ممکن است در برند سازی و ثبت برند با آن ها رو به رو شویم، بیان می شود، بلکه با اجتناب از آن ها برندی معتبر و برند سازی موفق داشته باشیم.

 • عدم ثبات در طراحی
  یکی از اشتباهات بسیار متداول در برند سازی عدم توجه به رنگ و فونت مناسب در طراحی برند می باشد.
  وقتی صاحبان مشاغل و کسب و کار توجهی به این نکته مهم نمی کنند و خارج از اصول برند بوک خود اقدام به طراحی برند می کنند، طبیعی است که انتظار آن ها از برند سازی و ثبت برند برآورده نشود و این موضوع تاثیر مخربی بر مخاطبین برند مربوطه خواهد داشت و برند را دارای ضعف در سازمان دهی و غیر قابل اعتماد جلوه می دهد.
 • کپی برند یا تقلید در برندینگ
  طبیعی است وقتی یک برند در برند سازی موفق عمل می کند، کسب و کار های دیگر به دنبال راهی برای تقلید از شیوه کاری آن ها برای موفقیت در امر برند سازی و ثبت برند می باشند.
  ولی باید به خاطر داشت که با این کار و تقلید از شیوه برندینگ شرکت های رقیب ، اصالت از برند شما گرفته می شود و صاحب برندی متفرقه و غیر اورجینال خواهید بود.
  البته موضوع تقلید و کپی برند در عرصه طراحی لوگو نیز دارای اهمیت فراوانی است و ضروری است که توجه کافی داشته باشید تا لوگوی شما انحصاری باشد و کپی از سایر لوگو ها نباشد.