اگر برند شما در برخی از شبکه های اجتماعی فعال است، ولی هیچ نتیجه ای برای برند سازی کسب و کار شما ندارد،ممکن است انتخاب شما در شبکه های اجتماعی اشتباه باشد. با وجود تعداد زیاد شبکه های اجتماعی که وجود دارند برای شما بسیار وسوسه انگیز است که در همه آن ها عضو شوید و به تبلیغ و برند سازی خود بپردازید، اما این نکته شایان ذکر است که هر شبکه اجتماعی ممکن است برای شرکت شما مناسب نباشد. هدف شما این است که شبکه های اجتماعی پیدا کنید که با تصویر و اهداف برندتان هماهنگ باشند. در غیر این صورت، شما در برند سازی موفق نخواهید بود.

به عنوان مثال، اگر کسب و کار شما در حوزه آهن آلات و مصالح و اسکلت ساختمان باشد، احتمالا Tinder بهترین گزینه برای شما نیست! جمعیت شناسی اولیه Tinder نوجوانان و جوانانی است که به دنبال دوست یابی  هستند و تمایلی به کسب و کار و برند شما ندارند.گزینه بهتر Linkedlnخواهد بود زیرا یک شبکه B2B است که صاحبان کسب و کار را جذب می کند.

اگر در تلاش برای پیدا کردن شبکه های اجتماعی مناسب برای برند سازی هستید که مخاطبان هدف مورد نظر شما باشند، مطالعه جمعیت شناسی آن شبکه اجتماعی نباید فراموش شود.