بسیاری از افراد عقیده دارند که مسئله تولید محتوا در برند سازی موضوع جدیدی به شمار می رود، اما باید گفت پیشینه تولید محتوا به تاریخ رسانه باز می گردد و تنها به شکل محتوا سازی دیجیتال تغییر یافته است.

در سالیان اخیر، اکثر برند های دنیا تمام تمرکزشان را روی محتوای برند گذاشته بودند که با ظهور شبکه های اجتماعی گوناگون وضعیت  تغییر پیدا کرد.

شبکه های اجتماعی که از فرهنگ بازی های کامپیوتری پا به میدان گذاشت، حال یک نیروی بسیار قدرتمند و تاثیرگذار در برند سازی می باشد. برند هایی که توجهی به تولید محتوا و نقش پر رنگ شبکه های اجتماعی در برند سازی ندارند با افت شدید مخاطبین و دنبال کنندگان خود مواجه خواهند شد.