ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص چیست؟

به شرکت هایی که شرکا براساس میزان سهامشان در سود و زیان شرکت سهیم هستند سهامی خاص می گویند. تمامی تصمیم گیری ها در شرکت های سهامی خاص براساس اکثریت سهامی و اکثریت فردی اتفاق می افتد. به هنگام تاسیس شرکت های سهامی خاص می بایستی 35 درصد از سرمایه پیش بینی شده سهام داران به نام شرکت در شرف تاسیس در حساب بانکی شرکت بلوکه(واریز) گردد. این بلوکه مبلغی حساب زمانی آزاد می گردد که شرکت به طور کامل به ثبت برسد و دارای شناسه ملی و شناسه ثبتی قرار گیرد. 65 درصد مابقی مبلغ سرمایه شرکت در تعهد سهامداران است. شرکت های سهامی خاص به جهت واقعی بودن سرمایه از اعتبارات بالاتری برخوردارند. به همین جهت به هنگام اهدای تسهیلات بانکی، قراردادهای دولتی و شرکت در مناقصات مزایدات به نسبت سایر شرکتها در اولویت هستند.

مدارک لازم ثبت شرکت سهامی خاص چیست؟

  • تصویر شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضا، سهامداران و بازرسین
  • عدم سوء پیشینه اعضا و بازرسین
  • نامه 35% سرمایه اولیه پیشبینی شده بانک به همراه فیش واریزی
  • امضاء تمامی اوراق ثبتی شرکت توسط شرکا و بازرسین

فرم درخواست مشاوره و ثبت شرکت سهامی خاص

مشاوره تلفنی ثبت شرکت

اگر سوالی دارید ما پاسخگوی سوالات شما هستیم.