هر زمان که فرد یا افرادی تحت عنوان شریک تصمیم به تشکیل شرکت گرفتند، لازم و ضروری است که نسبت به ثبت آن شرکت در اداره ثبت شرکت ها اقدام کنند.

ثبت شرکت به فعالیت مربوط به شرکت اعتبار بخشیده و تمامی عملیات شرکت قانونی به حساب می آید. البته نکته مهمی که در ثبت شرکت لازم به ذکر است، نقش مهم ثبت شرکت در برخورداری افراد و شرکا از مزایای شرکت و قانونی بودن فعالیت هاست.

برخی مزایای ثبت شرکت:

 1. قانونی شدن فعالیت های شرکت
  افراد و شرکت ها زمانی به شما و شرکتتان اعتماد می کنند که در دایره یک سری قوانین مشخص و معلوم فعالیت داشته باشید و این امر با ثبت شرکت به واقعیت می پیوندد.
 2. حمایت قانون از حقوق اعضا
  همانطور که پیش تر گفته شد، ثبت شرکت موجب قانونی شدن تمام اقدامات و فعالیت های شرکت می شود. پس هیچگاه حقوق اعضا ضایع و پایمال نمی شود و در زمان به وجود آمدن مشکل، قانون ان را حل و فصل می کند.
 3. شرکت کردن در مزایده و مناقصات
  شرکت زمانی حق حضور در مزایده و مناقصات را دارد که در قالب شرکتی قانونی و ثبت شده اقدام کند.
 4. نمایندگی برند ها و شرکت های بزرگ
  اگر فردی بخواهد نمایندگی یکی از برند های مطرح را بگیرد یا در قالب شعبه ای از یک شرکت نامی و بزرگ فعالیت کند، لازم و ضروری است که ابتدا اقدامات مربوط به ثبت شرکت خود را انجام دهد.

برای تشکیل شرکت، رعایت یکسری از اصول و قوانین ضروری است. طبق ماده 195 قوانین تجارت، ثبت شرکت های ذکر شده الزامی است.

طبق قوانین تجارتی ایران و مطابق با مواد 2 - 3 - 4 - 6 به الزامی بودن ثبت شرکت تاکید شده و برای عدم ثبت شرکت مجازات قانونی در نظرگرفته شده است.

بن بر مندجات این قانون، تمام شرکت ها اعم از ایرانی یا غیر ایرانی که در خاک کشور ایران فعالیت می کنند باید شرکت خود را به ثبت برسانند. در غیر اینصورت به رسمیت شناخته نشده و تمامی فعالیت های گذشته، حال و آینده شرکت غیر قانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.