Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the “Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

چرا شرکت ثبت کنیم

آنچه که مشخص است افراد از مسیر با زحمت تسهیل روند زندگی، از بین بردن مصائب و مشکلات روزانه و به راه انداختن غلتک زندگی شخصی به تشکیل گروه، دسته و تشکل ها می پرداختند و آنچه که در حال حاضر در عصر جدید ما با آن روبه رو هستیم، چنین فراتر از گذشتگان ماست.

پیشرفت علم و تکنولوژی شکل گیری شهرها، مدیریت زمان و حجم عظیم آورده های ما را به تشکل همان گروهک ها، اجتماعات، تجمعات یا به عبارتی همان شرکت سوق داده است. آنچه که در واقعیت با تشکیل شرکت اتقفاق می افتد همانند همان افزایش میزان اعتبارات در جامعه می باشد که به صورت اخذ تسهیلات اعطای نماندگی، مشارکت در مناقصات و مرایات و اقدامات لازمه برای اخذ مجوزات مربوطه نمود پیدا می کند.

درواقع چنین که چشم انداز و هدف را روشن تر می سازد می تواند این باشد که شکل حقوقی پیدا کردن یک تشکل هم از نظر فردی و هم از نظر قانونی حائز اهمیت می باشد که در نتیجه آن زسمی سازی فعالیت افراد برای اهداف متعالی است

شما در تصویر پایین به خوبی می توانید مفهوم کلی مطلب را که در فلوچارت سازمانی تاسیس شرکت نمایش داده شده است را مشاهده بفرمایید

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس آن پس از تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده دارایی دهد. طبق قانون ثبت شرکتها، هر شرکت تا ۲ ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در …