تمامی کلید واژه های علامت انحصاری، نشان اقتصاری، لوگو مارک و علامت اختصاصی کالا در مترادفات نام برند قرار می گیرند. وقتی می خواهیم یک برند یا یک اسم را ثبت کنیم، اگر مایل به اضافه کردن یک نشان(طرح) مثل یک مثلث، تیک، خورشید و … به آن باشیم این شکل اختصاصی را لوگو مطرح می کنیم.

 

ثبت برند چقدر زمان می برد؟

ثبت برند (علامت تجاری) طی یک فرایند، سه بار کارشناسی می شود و اگر برند پیشنهادی تا هفتاد درصد مشابه برند های دیگر در آن طبقه و یا گروه کالا نباش; این برند مورد قبول کارشناسان ثبت قرارگرفته و تایید نهایی می شود.

برای ثبت برند چه مدارکی احتیاج است؟

همواره برای ثبت برند احتیاج به معرفی حیظه فعالیت فردی می باشد. معرفی زمینه فعالیت کاری از طریق ارائه جواز (جواز کسب و یا جواز تاسیس) و یا شده حتی یک کارت مربی گری و یا هرچه که نشان دهد شما در آن حیطه مشغول به فعالیت هستید صورت می گیرد.

برای ثبت برند شخصی مدارک هویتی شخص و برای ثبت شرکتی مدارک ثبتی شرکت احتیاج است.

توجه: اگر برند پیشنهادی ما برندی غیر از فارسی اصیل (فارسی دهخدا) باشد حتما به کارت بازرگانی احتیاج داریم.

برند به چند شکل ثبت می شود؟

ما می توانیم برند را هم به صورت شخصی و هم به صورت شرکتی به ثبت برسانیم. برای ثبت برند به صورت شرکتی ابتدا می بایستی شرکت تاسیس کنیم.

آیا با ثبت برند باید مالیت پرداخت کنم؟

خیر، ثبت برند چه به صورت شخصی و چه شرکتی معاف از مالیات است و هیچگونه مالیاتی مشمول برند نمی شود

آیا با ثبت برند جلوی روند فعالیت متقلبان و یا کپی برداران را می توان گرفت؟

بله با در دست داشتن گواهی علامت برند شما می توانید جلوی کار رقبا و متقلبان را بسته و آنها را وادار به پرداخت قرامت نمایید.

آیا برند می تواند به نام دو نفر ثیت شود؟

بله، برند می تواند به صورت شراکتی و درصدی بین افراد یا شرکت ها و حتی فرد و شرکت ثبت گردد.

آیا برند پس از ثبت مادم العمر در اختیار من است؟

خیر، مدت اعتبار تمامی برندها و علائم تجاری ده ساله است و شما می بایستی هر ده سال برندتان را تمدید کنید. موسسه ثبتی و حقوقی خوارزمی با ثابقه دیرینه در زمینه تمدید برند می تواند بحث تمدید برند را برای شما ظرف مدت 30 روز انجام دهد.

آیا برای ثبت برند احتیاج به مدرکت تحصیلی خاصی دارم؟

خیر، برای ثبت برند فارسی شما می توانید تنها با در دست داشتن مدارک هویتی خود و جواز مربوطه اقدام به ثبت برند کنید.

آیا ثبت برند محدودیت سنی خاصی دارد؟

خیر، ثبت برند محدودیت سنی خاصی ندارد. و هر کسی از هر سنی می تواند برند پیشنهادی خود را به ثبت برساند ولی همانطور که قیلا در بالا هم بیان شده است، تمامی برند ها نیاز به جواز مرتبط به سازمان ضیصلاح دارد که همین ممکن است باعث شود افرادی که برند ثبت می کنند حتما از یک سن بیشتر باشند.